zero client_news 1.1

СУУРИН КОМПЬЮТЕРТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЗАРДЛЫГ 70% ХЭМНЭНЭ

Бид танд суурийн компьютерийн худалдан авалтын зардлаа 70%-аар, компьютерийн үйлдлийн системийн болон вирусын програм хангамжийн зардлаа 95%-аар багасгах боломжтой “cерверт суурилсан компьютерийн шийдэл”-ийг санал болгож байна. Энэхүү